O.H. Hemelvaart

Donderdag, 40e dag van Pasen

In het Christendom wordt op Hemelvaartsdag herdacht dat Jezus is opgevaren naar God, zijn vader in de hemel. Dit gebeurt op de 40ste dag van Zijn opstanding. De viering is onderdeel van de paascyclus.


Hemelvaart vindt altijd plaats op donderdag, 10 dagen voor Pinksteren. Het is een algemeen erkende feestdag in veel landen. Veel christenen zullen een kerkdienst of mis bijwonen.

Pasen (verrijzenis van Jezus), Hemelvaart (de verheffing van Jezus in de hemel) en Pinksterren (neerdaling van de Heilige Geest) vormen een fundamentele eenheid. Verrijzenis, hemelvaart en zending van de geest drukken eenzelfde heilsgebeuren uit.

Duiken is mijn Avontuur. Als je altijd al duiklessen hebt willen volgen, een ongeëvenaard avontuur wilt ervaren en de wereld onder de golven wilt zien, is dit het begin. Haal je duikbrevet met de SSI Open Water-cursus - een van 's werelds populairste en meest erkende duikcursus. Om deel te nemen aan een SSI Open Water Diver-cursus (of Junior Open Water Diver-cursus), moet je 10 jaar of ouder zijn. Er is geen voorafgaande ervaring met duiken vereist. Leer duiken voor je verlof. Reserveer nu snel bij duikmee.be

Geschiedenis

In eerste instantie werd de gehele paastijd gevierd als één doorlopend, ononderbroken feest. De feestdagen Pasen, Hemelvaart en Pinksterren werden wel onderscheiden maar niet gescheiden van elkaar. Na verloop van tijd werden de bovengenoemde feestdagen afzonderlijk gevierd.

In de middeleeuwen werd de eenheid van het paasgebeuren definitief gebroken door een inhoud toe te kennen aan de vierdagen van Pasen, Hemelvaart en Pinksterren. Hemelvaart werd een afscheidsfeest en er werden volkse elementen aan toegevoegd.

Hemelvaart heeft een eigen accent gekregen binnen de paastijd, maar onderstreept wel een band ermee. Het einde van de paastijd was niet Hemelvaart, maar Pinksterren. Na de evangelielezing wordt de paaskaars niet meer gedoofd. Deze blijft elke dag branden tot en met Pinksterren. De eenheid van de paastijd werd zo hersteld.